Op maandag 29 januari 2024 organiseren Sustainability College Bruges (SCB) en de Leuvense Vereniging voor Milieujuristen (LeuVeM) in Leuven de studiedag “Recente ontwikkelingen in het Europees, federaal en gewestelijk milieurecht“.

Diverse academici, advocaten, ambtenaren, bedrijfsjuristen en consultants zullen hun licht laten schijnen op de belangrijkste Europese, federale en gewestelijke ontwikkelingen in het milieurecht. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan nieuwe (ontwerp)regelgeving inzake green claims, corporate sustainability due diligence, natuurherstel, koolstoftaksen, marien milieu, milieu-effectrapportage, omgevingsvergunning, stikstof en de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het programma en het deelnemingsformulier vindt u hier.

Presentatie Evelyne Terryn

Presentatie Arie Van Hoe

Presentatie Jan Bouckaert en Maarten Christiaens

Presentatie Wouter Vandorpe 

Presentatie Jesse Verhalle

Presentatie Michiel Boodts

Presentatie Joris Geens

Presentatie Hendrik Baumans

Presentatie Eddy Storms