arrow-downarrow-leftarrow-righteditfacebookgoogle-plusinstagramlinkedinmarkermorepinterestscroll-downtwitter

Asbest(afbouw) in Vlaanderen : kosten, baten, verplichtingen, aansprakelijkheden

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 het Actieplan Asbestafbouw goed. Een versneld asbestafbouwbeleid is immers nodig om de doelstelling "een asbestveilig Vlaanderen in 2040" te halen. 

Die doelstelling vraagt een aanpak die gebaseerd is op twee pijlers : een verandering in de regelgeving en een ondersteunend instrumentarium. 

De Vlaamse Regering hechtte daarom, eveneens op 20 juli 2018, haar principiële goedkeuring aan een voorontwerp van Asbestafbouw-decreet. De voorgestelde regelgeving omvat het invoeren van een inventarisplicht, een verwijderingsplicht en een beheerplicht voor eigenaars van gebouwen of infrastructuur die asbest kunnen bevatten. 

De maatschappelijke kosten-batenanalyse, het actieplan en het ontwerpdecreet worden tijdens dit seminarie toegelicht en geanalyseerd. Daarbij worden de gevolgen en verplichtingen voor particulieren, bedrijven en overheden in detail geschetst. 

Maandag 22 oktober 2018 

Sustainability College Bruges ​

Potterierei 4, B-8000 Brugge 

13.00-13.30u : Registratie en koffie 

13.30-13.45u : Verwelkoming, door Kurt Deketelaere, Voorzitter, Sustainability College Bruges

13.45-14.20u : De maatschappelijke kosten-batenanalyse voor asbestafbouwbeleid in Vlaanderen en het Actieplan Asbestafbouw, door Sven De Mulder, Projectleider Asbestafbouwbeleid OVAM 

14.20-14.35u : Q&A 

14.35-15.10u : De krachtlijnen van het Asbestafbouw-decreet en de verplichtingen voor particulieren, bedrijven en overheden, door Jan Bouckaert en Ann Apers, Advocaten, Stibbe

15.10-15.25u : Q&A

15.25-15.45u : Koffie/Thee 

15.45-16.20u : De aansprakelijkheidsproblematiek inzake asbest, gezondheid en veiligheid - een stand van zaken, door Evelien de Kezel, Counsel FANC en Honorair Docent, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Utrecht ​

16.20-16.35u : Q&A 

16.35-16.45u : Conclusies, door Kurt Deketelaere  

16.45-18.00u : Receptie en netwerking

Deelnemingsprijs : 200 euro (exclusief BTW)  

Erkend door de OVB Permanente Vorming voor 3 juridische punten 

Download hier het inschrijvingsformulier